Siedliska Bogusz  - nasza mała ojczyzna...

         Duża wieś licząca 1036 mieszkańców. Położona w terenie pagórkowatym przy drodze Kamienica Dolna - Grudna Górna. Przepływa przez nią potok Kamienica nazywany dawniej Jeziorem oraz jego dopływ Kamionka. Siedliska od południa graniczą z Brzostkiem, od którego oddzielają je trzy wzgórza (najwyższe z nich Bania ma 323 m n.p.m.). Z centrum wsi przez przysiółek Kopaliny prowadzi wyasfaltowana droga do Brzostku (4 km). Nazwa Siedliska pochodzi od słowa "siodło" oznaczającego osiedle. Drugi człon został nadany dla upamiętnienia właścicieli wsi pomordowanych w 1846 r. Wieś dzieli się na trzy główne części: Siedliska górne (kościół), dolne (dwór) i Kopaliny. Posiada także kilka przysiółków: Huta, Kamieniec, Łazy, Rzeki, Rzędzinki, Folwark, Różaniec. Od końca XIV w. jest siedzibą parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Znajduje się tu Zespół Szkół, w skład którego wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum
Kliknij, aby edytować treść............