W dniu 4 lipca 1936 roku na wniosek naczelnika druha Michała Synowieckiego postanowiono sprawić sztandar. Wybrano druhów Franciszka Radwańskiego  i Michała Synowieckiego, aby zajęli się sprawieniem tego sztandaru. Po rozpatrzeniu wielu ofert postanowiono zwrócić się do pani Heleny Radwańskiej o wyhaftowanie sztandaru. Materiały na sztandar zakupiono w Krakowie, projekt plastyczny wykonał Antoni Kudłacz student Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie. 
Uroczystość poświecenia wyznaczono na 6 maja 1937 roku, a  poświęcenia dokonał ks. kanonik Wojciech Bukowiec przy asyście ks. katechety Jana Chmioły