Zarząd... - Prezes – Roman Markiewicz
 - Wiceprezes – Jan Szczepkowicz
 - Naczelnik – Wojciech Gąsior
 - Zastępca Naczelnika – Adam Nowicki
 - Gospodarz – Marcin Kocół
 - Skarbnik – Bogusław Straciło
 - Sekretarz – Tomasz Markiewicz
 - Kronikarz – Katarzyna Staniszewska
 - Członek Zarządu – Zbigniew Wodzień

                 Komisja Rewizyjna OSP Siedliska Bogusz


  - Piotr Szczepkowicz
 - Jan Gąsior
 - Stanisław Czyż

                 Druhowie ...


 1. Gąsior Elżbieta 
 2. Czekaj Wojciech
 3. Wołowiec Jan - kierowca - konserwator
 4. Szczepkowicz Jan - kierowca - konserwator
 5. Szczepkowicz Piotr
 6. Nowicki Adam
 7. Gąsior Jan
 8. Gąsior Wojciech - kierowca
 9. Kędzior Andrzej 
 10. Kocół Marcin - kierowca - ratownik med.
 11. Błoniarz Krzysztof  
 12. Wołowiec Łukasz - kierowca 
 13. Straciło Bogusław - drwal - pilarz
 14. Stanek Bogdan - kierowca 
 15. Smoroń Jan 
 16. Szczepkowicz Krzysztof - kierowca 
 17. Wójcik Paweł
 18. Strączek Grzegorz - drwal - pilarz 
 19. Pawlik Bolesław
 20. Markiewicz Roman 
 21. Markiewicz Tomasz - kierowca 
 22. Szydłowski Paweł - drwal - pilarz
 23. Wójcik Grzegorz - drwal - pilarz
 24. Węgrzyn Piotr
 25. Czyż Stanisław
 26. Mirus Stanisław
 27. Czyż Paweł
 28. Czyż Stanisław
 29. Niemiec Adam
 30. Nykiel Mateusz
 31. Traciłowski Damian
 32. Samborski Przemysław
 33. Niemiec Rafał
 34. Godziński Mateusz
 35. Miszczak Artur
 36. Czyż Grzegorz
 37.  Nowicki Sebastian
 38.  Wodzień Zbigniew
 39. Zagórski Piotr

Prace wykonane przez dzieci dla OSP...